Praktische zaken

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen. Een eerste afspraak kan doorgaans binnen één á twee weken plaatsvinden. Bij acute problemen doe ik mijn best u binnen 48 uur te ontvangen.

Voor wie?

De behandeling staat open voor iedereen ouder dan achttien jaar. Ik behandel geen kinderen.

Het doet er niet toe wat voor opleiding u heeft of wat voor werk u doet. Een kleine greep uit de beroepen van cliënten die ik de afgelopen tijd mocht behandelen:

Chauffeurs – grote en kleine ondernemers – bouwvakkers – artsen – huisvrouwen – ambtenaren – informaticadeskundigen – managementtrainers – politieagenten – studenten – medewerkers detailhandel – servicemonteurs – laboranten – klusjesman – communicatiemedewerkers – metaalbewerkers – diëtisten – commercieel medewerkers – horecamedewerkers –werkzoekenden – coaches – docenten – gepensioneerden – logopedisten – financieel adviseurs –medewerker justitie –  managers – caissière –montagemedewerkers –  officemanagers – medewerker callcentre – boeren – verpleegkundigen – schilders – apothekersassistentes – etc.

Tijd en plaats

Gesprekken duren vijf kwartier en vinden in beginsel overdag plaats in mijn praktijkruimte. Er zijn beperkte mogelijkheden voor gesprekken ’s avonds en op zaterdagochtend.

Huisbezoek is onder zeer bijzondere omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een handicap die het onmogelijk maakt naar de praktijk te komen of bij acute geestelijke nood, die het reizen naar de praktijk onverantwoord maakt.

Kennismaken

Als u wilt, kunt u een afspraak maken om – zonder kosten – een half uur met mij kennis te maken en te bekijken of u zich voldoende op uw gemak voelt. Deze kennismaking plan ik dan doorgaans zo in, dat we de mogelijkheid hebben om meteen een volledig intakegesprek te hebben, als u daar voor kiest.

Noodsituaties

Een enkele keer belt een cliënt mij als hij of zij het even helemaal niet zit zitten. Ik doe dan mijn best om hem of haar – aan de hand van de reeds geleerde oefeningen – door het ergste dal te praten. Meestal lukt het dan wel weer om zelf de draad goed op te pakken.

Als u mij niet te pakken krijgt, of als u nog niet onder behandeling bij mij bent, aarzel dan niet om bij acute psychische nood direct contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Privacy

De gesprekken zijn volledig vertrouwelijk. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt worden er geen gegevens aan derden verstrekt.
Voor meer informatie: lees hier de privacyverklaring van ReFirmitas.

Ik ben niet verplicht gegevens aan uw zorgverzekeraar te verstrekken, er wordt dan ook geen diagnose vermeld in uw elektronisch patiënten dossier.

Ook tijdens uw bezoek aan de praktijk is privacy is maximaal gewaarborgd; ik plan de consulten zo, dat het uitgesloten is dat u andere cliënten in de praktijk tegenkomt.