Wanneer naar een psycholoog?

Iedereen heeft wel eens te maken met dingen waar hij of zij niet zelf uitkomt. Vaak kan de hulp van iemand uit de omgeving voldoende zijn, maar niet altijd.

Een psycholoog heeft geleerd om anders te denken, anders tegen problemen aan te kijken. Hij kan helpen dat ook zelf te leren, meestal met verrassende resultaten.

Voor welke klachten?

De klachten waar een psycholoog bij kan helpen, zijn heel verschillend. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Als je nare gedachten hebt, die steeds maar blijven terugkomen.
 • Als je angst voelt als dat niet echt nodig lijkt. Bijvoorbeeld in open ruimtes, in een mensenmassa, als je een examen moet doen, als je alleen bent of als je zelfs alleen maar aan een van deze dingen denkt.
 • Als je niet begrijpt waarom er in je lichaam, op de meest onverwachte momenten, allerlei rare dingen lijken te gebeuren en de dokter niets heeft kunnen vaststellen.
 • Als je in bepaalde situaties steeds maar anders blijft reageren dan je eigenlijk zou willen.
 • Als het op je werk niet loopt zoals je zou willen.
 • Als je zo erg je best doet om je relatie te verbeteren, maar het alleen maar slechter gaat.
 • Als je nergens meer zin in hebt, nergens meer belangstelling voor kunt opbrengen.
 • Als je het gevoel hebt er helemaal alleen voor staan.
 • Als je het idee hebt dat niemand begrijpt wat er nu echt met je aan de hand is.
 • Als je er steeds maar niet in slaagt je woede te beheersen.
 • Als je bij het minste of geringste moet huilen.
 • Als je bang bent gekke dingen te gaan doen.
 • Als je je levenspatroon moet veranderen wegens een chronische ziekte en het wil maar niet lukken.
 • Als je steeds maar weer in conflicten verzeild raakt.
 • Als je maar niet over een verlies heen kunt komen.
 • Als het leven zo zinloos lijkt.

Bij ieder van deze klachten kan een psycholoog doorgaans goede hulp bieden.

Wanneer?

Als iemand zich eens een paar dagen wat minder voelt hoeft er niet meteen een psycholoog aan te pas te komen. Het is echter wel verstandig niet te lang met bovengenoemde klachten te blijven rondlopen. Daar zijn twee redenen voor. Allereerst maakt het het leven minder fijn en waarschijnlijk is dat niet nodig. Op de tweede plaats is het zo dat hoe eerder het probleem aangepakt wordt, hoe sneller en beter het resultaat zal zijn.

Als uw klachten langer dan een paar weken aanhouden is het dus raadzaam niet langer te wachten en een afspraak met een psycholoog te maken. Dat is immers de eerste stap naar verbetering.

Wanneer er ook sprake is van lichamelijke klachten is het raadzaam om ook uw huisarts te bezoeken. Een verwijzing van de huisarts is echter niet nodig voor een behandeling bij mij. In bepaalde gevallen kan uw verzekering wel om een verwijzing vragen.