Therapie

Wat kunt u verwachten?

Als u bij mij komt voor behandeling gaan we samen aan de slag om u van uw klachten af te helpen. Daarvoor heb ik verschillende behandelvormen tot mijn beschikking. Ik maak veel gebruik van de principes van de cognitieve gedragstherapie. Met deze methode leert u snel en effectief om anders tegen dingen aan te kijken en u er ook veel beter bij te voelen.

Ik werk echter niet star ‘volgens het boekje’. Iedere cliënt is anders en iedereen heeft behoefte aan zijn eigen benadering. Samen vullen we dat in.

Intake

Tijdens het eerste gesprek brengen we samen uw problematiek in kaart en nemen we praktische zaken door. Zo mogelijk stel ik daarna een behandelplan op, soms zijn hier echter meerdere sessies voor nodig. Dit gesprek duur doorgaans langer dan een gewoon consult, rekent u op minimaal 90 minuten.

Aan de hand van het intakegesprek kunt u zelf beslissen of u verder wilt gaan met de behandeling.

In de loop van dit gesprek zal ik een duidelijke uitleg geven over wat er met u aan de hand is, hoe het kan dat u zich zo voelt, zo denkt, zulke lichamelijke klachten hebt. Meestal verschijnen daardoor al weer snel lichtpuntjes. Ik hoor heel vaak van cliënten: “had iemand mij dat maar eerder verteld”.

Doel

De behandeling, of therapie, is in eerste instantie klachtgericht. Dat wil zeggen dat het gaat om een snelle en effectieve vermindering en – zo mogelijk – beëindiging van de klachten.
Dat neemt niet weg dat ik de klacht én de cliënt in bredere context bekijk. Zo kunnen we voorkomen dat een achterliggend probleem, na een schijnbaar geslaagde behandeling, tot andere klachten leidt.

Gesprekken en opdrachten

De behandeling bestaat uit een aantal consulten (gesprekken) in de praktijk én uit opdrachten die u in de tussenliggende tijd, bijvoorbeeld thuis of op uw werk, uitvoert. Er valt niet vooraf te zeggen hoeveel gesprekken nodig zijn. Doorgaans kan met 10 á 12 sessies worden volstaan, soms blijken enkele gesprekken al genoeg te zijn.

Soms stuur ik, tussen de consulten door, cliënten een email met aanvullende opdrachten of vraag ik om per email verslagen van oefeningen naar mij te sturen.

Werkwijze

Tijdens de behandeling kan gebruik gemaakt worden van één of meer behandelvormen. Dit is mede afhankelijk van de aard en ernst van de klachten, de oorzaken en van wat het best bij de cliënt past.

Het uitgangspunt is echter altijd een aanpak volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie. Deze methode richt zich op (verkeerde) denkwijzen van de cliënt en op een concrete gedragsverandering.

Daarbij besteed ik vrij veel aandacht aan het uitleggen van wat er in uw lichaam en brein aan de hand is, hoe zoiets kan ontstaan en waarop de behandeling is gebaseerd. Vaak werkt dat al heel geruststellend en motiverend om met de behandeling verder te gaan.

In voorkomende gevallen maak ik ook gebruik van technieken die er heel direct op gericht zijn om verandering aan te brengen in de manier waarop u in bepaalde situaties (te) emotioneel reageert. Dat kan zijn als het gaat om herkenbare traumatische herinneringen, zoals een ongeluk of andere zeer nare ervaringen. Het kan echter ook gaan om situaties waarin u zelf helemaal niet snapt waar het vandaan komt. Een bekende – en veel gebruikte – techniek is EMDR, waarbij eerdere ervaringen alsnog op een ‘gezonde manier’ verwerkt worden. Hiermee kan doorgaans in heel korte tijd een grote verandering bereikt worden in de manier waarop iemand emotioneel reageert (angstig, verdrietig, boos, etc.).